Pages Menu
Facebook
Categories Menu

Posted on Mar 10, 2017 in Latest Update

Dokumen Status Sesebuah Syarikat Selepas Pelaksanaan Akta Syarikat 2016

 

Akta Syarikat 2016 telah mula dikuatkuasakan bermula 31 JAnuari 2017. Sehubungan dengan itu, dokumen-dokumen yang boleh diperolehi daripada SSM bagi mengesahkan status sesebuah syarikat selepas pelaksanaan Akta ini adalah seperti di Jadual 1. Lampiran A adalah Lampiran Dokumen berkaitan AS2016.

Sekiranya terdapat sebarang pertanyaan berhubung perkara ini, sila berhubung dengan Pusat Panggilan SSM di 03-77214000 atau enquiry@ssm.com.my.